Cognitieve gedragstherapie

Deze therapievorm combineert gedragstherapie en gesprekstherapie. De invloed van het denken en de opvattingen van de cliënt op diens gevoelsleven en gedrag staan centraal. Het doel is negatieve gedachtes anders te interpreteren en zodoende anders te gaan kijken naar eigen gevoelens en het opheffen van negatieve denkbeelden met als gevolg gedragsverandering.
Bij cognitieve therapie is de inzet van de cliënt van grote invloed op de duur en het slagen van de therapie . Deze inzet bestaat bijvoorbeeld uit het maken van huiswerkopdrachten en oefeningen tijdens de sessie.

Meer informatie over cognitieve gedragstherapie vind je op: (www.VGCt.nl)

Contact

Drs. A.D. Van Eijk
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
Cognitief-gedragstherapeut
Senior schematherapeut
EFT therapeut
Supervisor VGCt
Supervisor VST

Praktijk voor Psychotherapie
Drs. A.D. van Eijk
Anjelierenlaan 10, 2111 BP Aerdenhout

T: 023-5290032
M: 06-52091046
E: info@psychotherapievaneijk.nl