Deze therapievorm combineert gedragstherapie en gesprekstherapie. De invloed van het denken en de opvattingen van de cliënt op diens gevoelsleven en gedrag staan centraal. Het doel is negatieve gedachtes anders te interpreteren en zodoende anders te gaan kijken naar eigen gevoelens en het opheffen van negatieve denkbeelden met als gevolg gedragsverandering.
Bij cognitieve therapie is de inzet van de cliënt van grote invloed op de duur en het slagen van de therapie . Deze inzet bestaat bijvoorbeeld uit het maken van huiswerkopdrachten en oefeningen tijdens de sessie.

Meer informatie over cognitieve gedragstherapie vind je op: (www.VGCt.nl)