Werkwijze

Intake en inzicht in uw klachten
De eerste twee of drie gesprekken zijn gericht op kennismaking en het in kaart brengen van je problemen en hulpvraag. Zo kunnen de klachten zo goed mogelijk begrepen worden en in overleg de juiste behandeling gekozen worden. Je krijgt uitleg over de mogelijke behandelmethoden zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. In overleg met jou wordt een keuze gemaakt voor wat het beste bij je past. Daarna wordt een behandelplan opgesteld. Dit zal regelmatig met samen worden geëvalueerd (ook met vragenlijsten), om te zien of we nog op de juiste weg zitten en zo nodig worden bijgesteld.

Behandelvormen
De praktijk werkt volgens de meest recent erkende behandelmethoden De effectiviteit ervan is bewezen door wetenschappelijk onderzoek. De behandelingen kunnen zowel ‘face to face’ als (beveiligd) online worden aangeboden.
• Cognitieve gedragstherapie (www.VGCt.nl)
• Schematherapie (www.schematherapie.nl)
• IPT (interpersoonlijke therapie) (www.iptnederland.nl)
• EMDR (eye movement desensitization therapy and processing) (www.emdr.nl)
• EFT (emotionally focused therapy) (www.eft.nl)
• Inzichtgevende therapie

Cognitieve gedragstherapie
Deze therapievorm combineert gedragstherapie en gesprekstherapie. De invloed van het denken en de opvattingen van de cliënt op diens gevoelsleven en gedrag staan centraal. Het doel is negatieve gedachtes anders te interpreteren en zodoende anders te gaan kijken naar eigen gevoelens en het opheffen van negatieve denkbeelden met als gevolg gedragsverandering.
Bij cognitieve therapie is de inzet van de cliënt van grote invloed op de duur en het slagen van de therapie . Deze inzet bestaat bijvoorbeeld uit het maken van huiswerkopdrachten en oefeningen tijdens de sessie.

Schematherapie
Deze therapie is geschikt voor mensen die merken dat ze vastzitten in gedragspatronen die problemen geven in het dagelijks leven en in het bijzonder in de interactie met anderen zoals bijvoorbeeld bij persoonlijkheidsproblematiek.
In de schematherapie wordt gewerkt met de begrippen schema’s en modi. Schema’s zijn opgebouwd uit zintuiglijke waarnemingen, overtuigingen, emoties en handelingen die op basis van ervaringen in de jeugd zijn verankerd. Deze schema’s en modi worden onderzocht met als doel de oorsprong van de patronen te doorgronden, ze te herkennen in het hier en nu en vervolgens te veranderen.

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)
Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is ontwikkeld in de VS door Gerald Klerman en Myrna Weissman. De therapie richt zich specifiek op de behandeling van depressieve patiënten.
Afhankelijk van de problematiek wordt een gespreksthema’s (focus) gekozen. Dit thema wordt gedurende de behandeling gedetailleerd besproken, hierbij wordt oplossingsgericht gewerkt.

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapie is bedoeld voor mensen die kampen met de gevolgen van een traumatische, heftige ervaring, bijvoorbeeld een verkeersongeval of (seksueel) geweld of een plotseling verlies. Door middel van opwekken van bepaalde oogbewegingen terwijl de client stilstaat bij nare herinneringen kan hij deze alsnog gaan verwerken. EMDR is een bewezen effectieve therapie gebleken bij het verwerken van zulke ervaringen.
Ook bij de behandeling van angsten en de verwerking van pestervaringen en andere traumatische ervaringen zoals vernedering of verlating kan EMDR effectief zijn.

Inzichtgevende therapie
Inzichtgevende therapie kan worden ingezet bij een groot aantal psychische klachten.
Tijdens de behandeling onderzoeken en analyseren we de oorsprong van uw psychische problemen en de relatie met ervaringen van vroeger. Uw motivatie en inbreng zijn van groot belang bij deze therapie, u vertelt over gebeurtenissen en herinneringen van vroeger en samen gaan wij deze onderzoeken en analyseren. Zodoende krijgt u beter inzicht in de drijfveren van uw huidige gedrag en emoties. Veelal bestaat deze therapie uit een combinatie van de andere aangeboden behandelvormen.

EFT (Emotionally Focused Therapy)
EFT is een model voor relatietherapie.
De therapie heeft als doel een betere verbondenheid tussen partners in een relatie. EFT is opgebouwd in drie fases:
1. De escalatie-fase
in deze fase worden negatieve patronen blootgelegd en verheldert. Zodoende leren partners deze patronen te herkennen.
2. De verbindingsfase
Deze fase is gericht op onderliggende hechtingsbehoeftes en hechtingsangsten. Deze worden naar elkaar toe uitgesproken met als doel een betere emotionele verbinding en een gevoel van veiligheid binnen de relatie.
3. De bestendigingsfase
In deze laatste fase zijn voor oude ingesleten problemen oplossingen gevonden. Er is een nieuwe manier gevonden om niet in negatieve patronen terug te vallen die in fase 1 zijn blootgelegd.
De theorie is ontwikkeld door klinisch psychologe Sue Johnson is gebaseerd op de hechtingstheorie

Contact

Drs. A.D. Van Eijk
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
Cognitief-gedragstherapeut
Senior schematherapeut
EFT therapeut
Supervisor VGCt
Supervisor VST

Praktijk voor Psychotherapie
Drs. A.D. van Eijk
Anjelierenlaan 10, 2111 BP Aerdenhout

T: 023-5290032
M: 06-52091046
E: info@psychotherapievaneijk.nl