Deze therapie is geschikt voor mensen die merken dat ze vastzitten in gedragspatronen die problemen geven in het dagelijks leven en in het bijzonder in de interactie met anderen zoals bijvoorbeeld bij persoonlijkheidsproblematiek.
In de schematherapie wordt gewerkt met de begrippen schema’s en modi. Schema’s zijn opgebouwd uit zintuiglijke waarnemingen, overtuigingen, emoties en handelingen die op basis van ervaringen in de jeugd zijn verankerd. Deze schema’s en modi worden onderzocht met als doel de oorsprong van de patronen te doorgronden, ze te herkennen in het hier en nu en vervolgens te veranderen.

Meer informatie over schematherapie vind je op www.schematherapie.nl