Praktische informatie

Verwijzing
Indien u wenst dat de zorgverzekeraar de behandeling vergoed dient u over een verwijzing te beschikken van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Zie voor verdere informatie de pagina financiering.

Burger Service Nummer
Als zorgverlener is de praktijk vanaf 1 juni 2009 verplicht ons te houden aan de Wet BSN in de Zorg. Deze wet verplicht de praktijk het BSN (voorheen SoFi nummer) van haar cliënten te registreren, controleren, verifiëren en te gebruiken in haar administratie en correspondentie.
De praktijk moet aan de inspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg kunnen aantonen dat zij de wettelijk vereiste stappen heeft uitgevoerd. In de administratie moet het soort identificatie-document (bijvoorbeeld het paspoort) en het nummer hiervan zijn vastgelegd.

Daarom graag bij het eerste contact rekening houden met het volgende:

  • Wilt u zich identificeren (bijvoorbeeld via paspoort, rijbewijs, ID-kaart)?
  • Maakt u alstublieft een kopie van het identiteitsbewijs.

Voor meer informatie: Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD van het ministerie van VWS, Nictiz en CIBG .

Contact

Drs. A.D. Van Eijk
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
Cognitief-gedragstherapeut
Senior schematherapeut
EFT therapeut
Supervisor VGCt
Supervisor VST

Praktijk voor Psychotherapie
Drs. A.D. van Eijk
Anjelierenlaan 10, 2111 BP Aerdenhout

T: 023-5290032
M: 06-52091046
E: info@psychotherapievaneijk.nl