Kwaliteit

Registraties
Er bestaan verschillende registers voor gespecialiseerde psychologen. De belangrijkste zijn de BIG-registers voor GZ (Gezondheidszorg)- psychologen, Psychotherapeuten  en Klinisch psychologen (zie site FGZP, link) en de registers van beroepsverenigingen. Angelina van Eijk is BIG geregistreerd GZ- en Klinisch psycholoog en Psychotherapeut. De wet BIG regelt waarborgen voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Alleen mensen die ingeschreven staan in het betreffende register mogen de betreffende beroepstitel voeren. De registraties kunnen worden behaald door na de studie Klinische Psychologie aan de universiteit een postacademische opleiding te volgen die bestaat uit onderwijs en werkervaring onder supervisie van 6 jaar.  Elke 5 jaar kan er een herregistratie plaatsvinden indien voldaan wordt aan voldoende werkervarings- en bij- en nascholingseisen.

Angelina van Eijk is tevens verbonden aan de specialistische beroepsverenigingen VGCt (Vereniging voor Gedrags en Cognitieve therapie als lid en supervisor en als senior therapeut en supervisor aan de Vereniging van Schematherapie. Om deze registraties te behouden is eveneens het volgen van nascholing vereist, zodat men op de hoogte blijft van de meest recente behandelinzichten en -methoden.

Daarnaast is Angelina van Eijk aangesloten bij de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Op de site van de LVVP kunt u alle relevante informatie vinden voor cliënten in de cliëntenfolder.

Kwaliteitsstatuut
De werkwijze van Angelina van Eijk is vastgelegd in een door Mediquest goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat u hieronder kunt downloaden: kwaliteitsstatuut goedgekeurd 2022

Zorginstituut Nederland (ZiNL) publiceert na 01/01/2017 een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een goedgekeurd statuut. Deze openbare data kunnen gebruikt worden voor keuze-informatie voor patiënten of door zorgverzekeraars en toezichthouders.
Klachten
Wanneer u klachten heeft over uw therapeut, is het belangrijk dit in eerste instantie bij mij of de betreffende behandelaar kenbaar te maken. Wanneer u van mening bent dat uw therapeut zich niet aan de beroepscode houdt, kunt u een klacht indienen via de klachten commissie van de vereniging van vrijgevestigd psychotherapeuten, zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling Wanneer u vanwege een klacht over uw therapeut de behandeling wenst te staken, zal ik in overleg met u zorg dragen voor een goede verwijzing, zodat u uw therapie alsnog kunt afronden.

Contact

Drs. A.D. Van Eijk
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
Cognitief-gedragstherapeut
Senior schematherapeut
EFT therapeut
Supervisor VGCt
Supervisor VST

Praktijk voor Psychotherapie
Drs. A.D. van Eijk
Anjelierenlaan 10, 2111 BP Aerdenhout

T: 023-5290032
M: 06-52091046
E: info@psychotherapievaneijk.nl