Kwaliteit

Registraties
Er bestaan verschillende registers voor gespecialiseerde psychologen. De belangrijkste zijn de BIG-registers voor GZ (Gezondheidszorg)- psychologen, Psychotherapeuten  en Klinisch psychologen (zie site FGZP, link) en de registers van beroepsverenigingen. Angelina van Eijk is BIG geregistreerd GZ- en Klinisch psycholoog en Psychotherapeut. De wet BIG regelt waarborgen voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Alleen mensen die ingeschreven staan in het betreffende register mogen de betreffende beroepstitel voeren. De registraties kunnen worden behaald door na de studie Klinische Psychologie aan de universiteit een postacademische opleiding te volgen die bestaat uit onderwijs en werkervaring onder supervisie van 6 jaar.  Elke 5 jaar kan er een herregistratie plaatsvinden indien voldaan wordt aan voldoende werkervarings- en bij- en nascholingseisen.

Angelina van Eijk is tevens verbonden aan de specialistische beroepsverenigingen VGCt (Vereniging voor Gedrags en Cognitieve therapie als lid en supervisor en als senior therapeut aan de Vereniging van Schematherapie. Om deze registraties te behouden is eveneens het volgen van nascholing vereist, zodat men op de hoogte blijft van de meest recente behandelinzichten en -methoden.

Daarnaast is Angelina van Eijk aangesloten bij de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

Kwaliteitsstatuut
Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. Hier vindt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben. Het statuut dient aanwezig te zijn in de praktijk en is daar, indien gewenst opvraagbaar en in te zien.

Contact

Drs. A.D. Van Eijk
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
Cognitief-gedragstherapeut
Senior schematherapeut
EFT therapeut
Supervisor VGCt
Supervisor VST

Praktijk voor Psychotherapie
Drs. A.D. van Eijk
Anjelierenlaan 10, 2111 BP Aerdenhout

T: 023-5290032
M: 06-52091046
E: info@psychotherapievaneijk.nl