Financiering

De praktijk heeft een contract met vrijwel alle zorgverzekeraars afgesloten voor SGGZ en met een aantal ook voor BGGZ.

Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van uw behandeling door uw zorgverzekeraar, dient u voor de intakeafspraak een verwijsbrief te vragen bij uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling met aftrek van het eigen risico.

De verwijsbrief dient minimaal de volgende informatie te verschaffen

 • Gegevens van de cliĆ«nt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Datum van de verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Meld dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Eventueel met gebruik van een DSM-IV code.
 • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-GGZ of verwijzing voor een behandeling in de specialistische GGZ. Voor psychotherapie dient u een verwijzing te hebben voor specialistische GGZ.

Eventueel extra informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, behandelgeschiedenis

Meer informatie vindt u op zorgwijzer.nl

De praktijk heeft voor 2017 een contract met vrijwel alle zorgverzekeraars afgesloten voor SGGZ en met een aantal ook voor BGGZ nl.:

 • Zilveren Kruis, Achmea
 • CZ, OHRA, Delta Lloyd
 • Menzis, Anderszorg en Azivo
 • Zorg en Zekerheid, ONVZ, ASR, ENO, Caresco, IAK, Aevite, VVAA, PNO, Amersfoortse, DITZO, Beterdichtbij
 • Unive, VGZ, IZA, IZZ, UMC en Cares
 • DSW en Stad Holland
 • De Friesland

Zorg op eigen initiatief
Voor zowel de BGGZ als voor de SGGZ hanteert de praktijk de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven:

De betalingsvoorwaarden vindt u hier.

Bij verhindering wordt verzocht minstens 1 werkdag van te voren af te zeggen.