Financiering

De praktijk heeft een contract met vrijwel alle zorgverzekeraars afgesloten.

Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van uw behandeling door uw zorgverzekeraar, dient u voor de intake afspraak een verwijsbrief te vragen bij uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling met aftrek van het eigen risico.

De verwijsbrief dient minimaal de volgende informatie te verschaffen

 • Gegevens van de cliĆ«nt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Datum van de verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Meld dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Eventueel met gebruik van een DSM-IV code.
 • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-GGZ of verwijzing voor een behandeling in de specialistische GGZ. Voor psychotherapie dient u een verwijzing te hebben voor specialistische GGZ.

Eventueel extra informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, behandelgeschiedenis

Meer informatie vindt u op zorgwijzer.nl

De praktijk heeft voor 2024 een contract met de volgende zorgverzekeraars afgesloten:

 • Zilveren Kruis, Achmea, De Friesland, FBTO, Interpolis
 • Menzis, Anderszorg, Azivo
 • Zorg en Zekerheid
 • ONVZ
 • ASR, ENO, Caresco, IAK, Aevite, VVAA, PNO, Amersfoortse, DITZO, Beterdichtbij
 • VGZ, Unive, IZA, IZZ, UMC en Cares
 • DSW, Stad Holland
 • Caresq
 • Salland

Zorg op eigen initiatief

Voor ongecontracteerde zorg en consulten voor zelfbetalers (niet basispakketzorg) hanteert de praktijk de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven.

De NZa behandeltarieven 2024 en de betalingsvoorwaarden vindt u hier

Contact

Drs. A.D. Van Eijk
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
Cognitief-gedragstherapeut
Senior schematherapeut
EFT therapeut
Supervisor VGCt
Supervisor VST

Praktijk voor Psychotherapie
Drs. A.D. van Eijk
Anjelierenlaan 10, 2111 BP Aerdenhout

T: 023-5290032
M: 06-52091046
E: info@psychotherapievaneijk.nl