In de visie van de Praktijk voor Psychotherapie van Eijk staat de individuele cliënt en de kwaliteit van zorg centraal. Cliënten moeten zich begrepen, op hun gemak en gerespecteerd voelen tijdens de therapie. Er wordt gewerkt met behandelmethoden waarvan wetenschappelijk is onderzocht en bewezen dat ze werkzaam zijn. Gestreefd wordt naar de juiste match tussen problematiek, cliënt en behandelvorm om een optimaal behandeleffect te bewerkstelligen.

Er worden concrete handvatten aangereikt om met de problemen om te leren gaan. Afhankelijk van de problematiek is de focus in de behandeling meer gericht op verwerking van ervaringen uit het verleden en/of omgaan met de gevolgen daarvan of de klachten in het hier en nu.